Zdroj: http://www.porodnaasistencia.sk/index.php?a=aktualne-aktivity/5.4.o-16.30-hod.velky-saris  •  Vydané: 18.3.2013 13:10  •  Autor: asistentka

24.11.18 Sp.Nová Ves

Všetko o pôrode

Srdečne vás pozývame na spoločné prednáškové stretnutie VŠETKO O PORODE (VOP) venované priebehu celého pôrodu. Oslovujem a rada privítam tehuľky, oteckov a všetkých, ktorých sa téma dotýka a zaujíma.

Zdravé tehotenstvo => Zdravý pôrod => Zdravé dieťa

Matka & Dieťa = Jeden Celok

Pôrod s Dôverou, Láskou a Rešpektom

Otecko pri pôrode ako aktívna podpora

Pôrod normálny-aktívny-vedomý.

Pohovoríme o prirodzenosti a rešpekte k individualite priebehu normálnych udalostí v živote ženy a dieťaťa - tehotenstvo-pôrod-bezprostredná starostlivosť o matku a dieťa po pôrode. V čom spočíva vlastná aktivita rodičky, pomoc blízkej osoby, popíšeme faktory, ktoré priaznivo podporujú plynulý pôrod a eliminujú komplikácie. Budeme hovoriť o príprave, práci tela a mysle, ako plodne zažiť dôležitú udalosť, jedinečný pôrod svojho dieťaťa. Preberieme potreby, podporu adaptácie, dojčenia a zdravého vývoja práve narodeného dieťatka ... je toho dosť, čo by sme mali stihnúť :-)

Rozoberieme si pôrodný proces, naučíme sa ho vedieť aktívne podporovať a zažiť ako normálnu, prirodzenú a zároveň dôležitú životnú udalosť, pri ktorej si budúci rodičia uvedomujú ich jedinečné, nádherné a zodpovedné poslanie. 

Budeme preberať všetko praktické o pôrode, všetko o pôrode medikalizovanom/prirodzenom, aktívnom a vedomom. Prednáška trvajúca cca 3,5hod. slúži ako vhodná a kvalitná príprava pre oboch rodičov.

INTENZÍVNA PREDNÁŠKA - VŠETKO O PORODE (VOP) - príprava k pôrodu s názornými ukážkami, ktorú vedie skúsená pôrodná asistentka (PA), sa koná priebežne pri dostatočnom počte záujemcov, priamo v našom Štúdiu Luneta v Sp.Novej Vsi, ale aj v iných mestách, buď v rámci celodenných workshopov, alebo ako jednorázová prednáška.

"KVALITA PORODU DEFINUJE KVALITU ŽIVOTA"    ElenaTonetti

Pôrodom dieťaťka sa začína nová etapa života celej rodiny, ktorej kvalita v značnej miere záleží práve na okolnostiach a spôsobe, akým pôrod prebehol. Uznanie a dôvera v prirodzenú silu, v danú schopnosti matky a dieťaťa, to je to normálne, prirodzené, čo pozitívne ovplyvňuje nasledujúce situácie, životné diania. 

Pôrodný zážitok všetkých napľňa, preroďuje. Vryje sa navždy hlboko do pamäte, vplýva na ďalší vývoj, zdravie/chorobnosť, správanie, postoje novorodenca, matky, otecka, rodiny. 

KEDY A KDE?

►   Spišská Nová Ves, Štúdio Luneta, Strojnícka 2 (mapa)

   24.11.2018 (sobota) od 12.30 hod.

PRE KOHO?

Určené tehotným a ich sprevádzajúcim osobám k pôrodu (predovšetkým otecka očakávaného dieťaťa, resp. iný doprovod -sestra, švagriná, mama, dobrá priateľka tehotnej, dula). Odovzdám prítomným nadobudnuté vedomosti, znalosti, skúsenosti, oboznámim  účastníkov s pôrodným procesom, a bezprostredným popôrodným obdobím, ktoré, vo veľkej miere, môžu sami pozitívne ovplyniť, čo je dôležité pre normálny plynulý priebeh. Prierez celým pôrodom nám objasní krok za krokom pôrodný dej, ktorý je úplne prirodzenou súčasťou života a radostnou, posilňujúcou záležitosťou. Ovplyvňuje nasledujúci mentálny a fyzický vývoj dieťaťa, matky, rodiny. Dáva štart do života dieťatka, určí ďalšie smerovanie k zdraviu/chorobnosti.

AKO NA TO? Ako prežívať svoj pôrod, svojho dieťaťa, vedome a aktívne, zdravo... medikalizácia- antibiotiká, umelé hormóny, analgetiká, sedatíva, epidurál, zásahy- klystýr, amniotómia, separácia matky a dieťaťa, bonding, dotepanie pupočníka, KKK, taktilná stimulácia, matka a dieťa patria k sebe. ANO/NIE? ... a prečo ...

Otecko/blízka osoba pri pôrode je nezastupiteľlná svojou úlohou, predstavuje cennú emocionálnu podporu a fyzickú pomoc pre rodičku. Otecko dodáva mamičke väčší pocit istoty, dôvery,  zaujíma kompetentnú úlohu v sledovaní požadovaného priebehu pôrodu. Úžasne dokáže prispieť k zníženiu napätia u svojej partnerky, o to viac, ak prešiel prípravou a tým nadobudol širšie znalosti o fyziológii pôrodu. Pripravenosť otecka pri pôrode sa odzrkadlí na aktívnej pomoci; nejaví sa len ako pasívny pozorovateľ, využíva nadobudnuté vedomosti. Ak hovoríme o prirodzenom - zdravom pôrode, tu je aktérom, manažérom či riaditeľkou svojho pôrodu sama rodička, preto je veľmi dôležitý rešpektujúci a podporný prístup k jej individuálnym potrebám a k požiadavkám oboch rodičov.

O ČOM?

LEKTOR  Mgr. Anastázia Furmanová, pôrodná asistentka s licenciou na výkon samostatnej zdavotníckej praxe (2006), so špecializáciou (2002) a praxou na všetkých úsekoch gyn.-pôrodníckeho odd., s praxou v ambulantnej zložke a v prirodzenom komunitnom prostredí klientiek, s dlhoročnou skúsenosťou a výkonom certifikovanej činnosti PFP (psychofyzická príprava na pôrod, 2004).

PRIHLÁŠKA  prostredníctvom formulára, umiestneného nižšie. Prosíme však upresniť počet osôb a teda uviesť aj meno druhej osoby.  Po úspešnej registrácii spätne obdržíte potvrdzujúci odkaz o prijatí a akceptácii vašej prihlášky. V prípade, že vám odpoveď nebola doručená do troch dní, kontaktujte nás opakovane, zaslaním vyplnených údajov z prihlasovacieho formulára mailom: info@porodnaasistencia.sk

Súčasne si ukážeme prírodné produkty, pomôcky v tehotenstve, potrebné veci k pôrodu a pre dieťatko, ktoré nájdete TU. Zaujímavé info a články nájdete na našej facebook stránke

POPLATOK  Pre tehuľky/páry, ktoré prednášku VOP v minulosti s nami už absolvovali, poskytujeme poplatok zľavnený o 30 %.

Prednáška Všetko o pôrode je súčasťou intenzívnej prípravy Harmonický pôrod s radosťou

Prihlasovací formulár na prednášku nájdete TU 

Teším sa na príjemne a osožne strávený čas spoločne s vami smiley

 


Prikladám informáciu o združení, ktorého som spoluzakladateľkou ktorého zámerom je snaha o nové a lepšie podmienky v prístupe ku tehotnej, rodičke, dieťaťu a umožniť pôrodným asistentkám, mamičkám, verejnosti získavať viac informácii z oblasti pôrodníctva, starostlivosti o ženu a dieťa, články a aktivity zamerané na prirodzený/normálny pôrod a pravú úlohu práce pôrodných a asistentiek. prístup  PAk žene a naopak.                                                                                                                                      

 IPASK - Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, dobrovoľná organizácia, zrudžujúca pôrodné asistentky a sympatizujúcu verejnosť. Ak vás téma zdravé tehotenstvo - pôrod - prirodzené procesy v živote ženy - práva - humanizácia v pôrodníctve - podpora zdravia a dostupnosť služieb z rúk pôrodných asistentiek zaujíma, radi vás oslovujeme, prosíme o podporu,spoluprácu, ponúkame členstvo v združení. Budeme vám vďační za akúkoľvek pomoc, dobrovoľníctvo, nápady, nevyhnutné k fungovaniu OZ. Záujemci o členstvo v IPASK sa registrujte TU, Darcovia finančného príspevku jednorázovou/pravidelnou formou kliknite TU.  Bližšie info o cieli, aktivitách združenia nájdete na web stránke IPASK a na facebooku.  

Ďakujeme, s úctou a vďakou IPASK.