Zdroj: http://www.porodnaasistencia.sk/index.php?a=aktualne-aktivity/9.10.3-snv-vikendovy-kurz  •  Vydané: 16.2.2018 16:51  •  Autor: asistentka

4.5. a 22.6.19 Sp.Nová Ves

Harmonický pôrod s radosťou

Milí budúci rodičia

Srdečne vás pozývam na zrýchlenú kvalitnú predpôrodnú prípravu. Vítať Nový život. Je určená tehotným ženám a rodičom, ktorí sú počas dní v týždni zaneprádznení a viac vyhovuje  účasť na príprave k pôrodu cez víkend.

Intenzívny prípravný kurz má dve časti: Harmociký pôrod s radosťou a Svet novorodenca. Je možné sa zúčastniť celého kurzu (dve soboty) alebo len jednej časti, podľa vášho výberu.  

Zdravé tehotenstvo + Kvalitná príprava => Zdravý pôrod => Zdravé dieťa

Pôrod s Láskou a Rešpektom

Otecko ako Aktívny Účasttník

Matka & Dieťa = Jeden Celok

Vnímavé Rodičovstvo

KDE A KEDY?

►  SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Štúdio Luneta, Strojnícka 2  mapa

►   4.5.2019 Harmonický pôrod s radosťou 

►  22.6.2019 Harmonický pôrod s radosťou


ŽIVOT začína oplodnením. Pôrodom tento "ZÁZRAK" prvýkrát uzrie svetlo a vstúpi do nového, iného sveta. Prežívanie počas svojho vývoja v maternici a spôsob, akým sa dieťa narodí, je pečaťou, ktorá výrazne ovplyvňuje jeho ďalší fyzický a psychycký rast. V mnohom záleží, v prvom rade, na nás. Či dokážeme rozhodovať, prevziať zodpovednosť za naše zdravie, zdravie dieťaťa, budúcich rodín. Akým smerom sa  teda bude uberať náš pohľad, postoj k tehotenstvu, pôrodu, rodičovstvu. Zaiste túžime po zdravom dieťati od počatia, chceme zabezpečiť jeho zdravý vývoj aj v ďalšom veku, uvedomujúc si, že na kvalitu jeho života vplýva mnoho faktorov a podnetov zo strany matky, otca a okolia.

Prednášky budú zamerané na zodpovednú úlohu premýšľajúcich budúcich rodičov; na jedinečnú príležitosť zdravého pôrodu, dôležitosť správnej starostlivosti o dieťa. Preberieme nové stavy, potreby, prirodzené pochody. S prednesom a ukážkami k uvedeným témam sa vám bude ochotne venovať pôrodná asistentka/laktačná konzultantka, zodpovie vaše otázky čerpajúc zo získaných odborných vedomostí a dlhodobej zdravotníckej praxe.

 

I.BLOK: Harmonický pôrod s radosťou 4.mája a 22.júna 20019 (soboty)

09.00 - 11.45 Všetko o pôrode I.časť

11.45 - 12.30 OBED

12.30 - 13.45 Všetko o pôrode II.časť

13.45 - 14.00 PRESTÁVKA

14.00 - 15.15 Pre ľahší pôrod

15.15 - 16.00 Praktický nácvik

Všetko o pôrode (VOP

Pôrod ako normálny-aktívny-vedomý proces. Pohovoríme o prirodzenosti a rešpekte k individualite priebehu normálneho stavu v živote ženy. V čom spočíva vlastná aktivita rodičky, pomoc blízkej osoby, popíšeme faktory, ktoré priaznivo podporujú plynulý pôrodný dej  a eliminujú komplikácie.  Náplňou prednášky s ukážkami bude všetko praktické o pôrode, všetko o pôrode medikalizovanom/prirodzenom.Ako plodne zažiť dôležitú udalosť, jedinečný pôrod svojho dieťaťa. Preberieme prvé prejavy, potreby, podporu adaptácie a zdravého vývoja práve narodeného dieťatka ... je toho dosť, čo by sme mali stihnúť :-) Prednáška trvajúca cca 3,5hod. slúži ako vhodná a kvalitná príprava pre oboch rodičov. Viac info o prednáške VOP

Pre ľahší pôrod (PĽP) 

Priama ukážka postupov, ako je možné pripraviť telo, myseľ, svalstvo a tkanivá k pôrodu. Umelé narušenie celistvosti hrádze nástrihom (episiotomia) za účelom zväčšenia priestoru pri prerezávaní hlavičky nemá byť vykonávané rutinne, iba v prípade nevyhnutnosti. Štandardný zásah do integrity tela je postupom non lege artis (príručka Svetovej zdravotníckej organizácie -WHO 1996 (Starostlivosť pri normálnom pôrode-Care in normal birth). Správnym vedením pôrodu je možné porodiť bez nástrihu, príp.s minimálnym/nepatrným pôrodným poranením. Na modeli predvedieme prakticky 4 hmaty masáže hrádze a 2 cviky s balónikom Aniball.Vymenujeme si užívanie prírodných produktov prispievajúcich k príprave kvalitnej činnosti maternice a zrelého stavu pôrodných ciest. Je treba uznať, že každé telo a telesná konštitúcia, anatomická stavba, elesticita/tonus tkanív a svalstva, psychické prežívanie a genetické predispozície sú u každej rodiacej ženy odlišné, originálom. Samozrejme,výrazný podiel na príprave, presiaknutí tkanív, väzív a kĺbových spojov majú vyplavujúce sa tehotenské hormóny a dostatok času pred spontánnym nástupom pôrodu. Cvičenie s balónikom je, okrem anatomickej prípravy, úžasnou prípravou aj psychickej stránky. Oteckovia sa vedia veľmi užitočne podieľať na masáži hráze a cvičení s balónikom

Praktický nácvik - chvíľka pre seba 

V záverečnej časti celodennej prípravy si tehuľky nacvičia správne dýchanie potrebné pri pôrode.  Tiež prejdeme uvedomením si uvoľnenia svalstva panvového dna a pôrodného kanála, ktorým dieťatko precházda a postupne zostupuje smerom k východu. Spolu s partnermi vyskúšajú rôzne gravitačné polohy, relaxáciu, nefarmologické techniky tlmenia bolestivých kontrackcií počas prvej fázy pôrodu... čo napomáha  progresu pôrodu. Opäť, ako  počas príprav na pôrod, tak aj v tejto dôležitej časti pôrodu veida byť oteckovia aktívnymi pomocníkmi :-)

Prípravou tela a mysle, teda chceme dospieť k celkovej fyzickej a psychickej pohode, vyrovnanosti, maximálnemu aktívnemu a vedomému uvoľneniu mamičky počas nastávajúceho pôrodu.

--------------------------------------------------------------------------------------

II.BLOK: Svet novorodenca - Termín doplníme

  9.00 - 11.45 Starostlivosť o dieťa I.časť

11.45 - 12.30 OBED

12.30 - 15.00 Efektívne dojčenie, problémy

15.00- 15.10 PRESTÁVKA

15.10 - 16.00 Starostlivosť o dieťa záver

Starostlivosť o dieťa I.časť

V druhej časti kurzu sa mamičky naučia posúdiť a rozoznať prioritné potreby dieťaťa ihneď po narodení, správanie a jeho životné prejavy. Najdôležitejšou potrebou a podmienkou podporujúcou bezproblémovú adaptáciu matky a dieťaťa po pôrode je ich bezprostredný kontakt. Dieťatko je tvor citlivý a hlboko vnímavý. Rodičia nadobudnú informácie o správnej starostlivosti o svoje dieťa, ktorá podporuje jeho správny vývin a  zdravie. Ukážeme si praktické, bežné úkony s dieťaťom, manipuláciu, uchopenie, zavinovanie, obliekanie. Preberieme všetko o kúpaní, ošetrovaní pokožky. V čom spočíva  príčina kolík/ bolesti bruška; cvičenie s bábätkom. Čo robiť s plačúcim a nepokojným dieťaťom, ako odhaliť príčinu a ako ďalej...čo je pre novopečených rodičov dosť "ťažký oriešokˇ  :-) 

Efektívne dojčenie, problémy

Materské mlieko (MM) je bezpochyby dokonalou potravou pre nového človiečika. Jeho zloženie sa mení podľa potrieb dieťatka a to nielen v priebehu dňa, ale aj tým, ako bábätko starne a rastie. Vo vyváženom množstve obsahuje všetky živiny, ktoré práve potrebuje. V tejto prednáške s ukážkami sa zameriame na obrovský význam dojčenia, správnu techniku a polohy pri dojčení, ale aj plač dieťaťa na prsníku, neschopnosť a odmietanie prisať sa. Čo robiť so zvýšenou/zníženou laktáciu materského mlieka , ako zvládnuť laktačnú krízu.. Starostlivosť o prsníky, ošetrenie citlivých, bolestivých bradaviek (ragád).Ako zachytiť prvé príznaky zápalu prsníka (mastitída). Ako predchádzať komplikáciám v súvise s dojčením. Oboznámime sa s laktačnými pomôckami, alternatívnymi spôsobmi kŕmenia. Vypichne najčastejšie bôliky a ich riešenie.

Starostlivosť o dieťa II.časť

Keďže súčasťou života sú aj tienisté stránky, je dobre byť naň pripravený, nakoľko nikdy nevieme kedy a koho môžu zastihnú, prekvapiť. Naučíme sa, čo si na dieťati všímať, jeho správanie, somatický stav, ako sa javí na pohľad atď...Vedieť vyhodnotiť, že ide o chorobný stav a nevyhnutnosť vyhľadať lekársku pomoc.  V prípade náhlej zmeny v stave dieťaťa, je najdôležitejšie si uvedomiť vážnosť situácie, vyhnúť sa panike a okamžite konať. Môže ísť o dusenie, zástavu dýchania, zlyhanie zakladných vitálnych funkcií, ohrozenie dieťaťa na živote. Predvedieme postup podania prvej pomoci (KPR) novorodencovi/dojčaťu, čo by mal ovládať každý z nás, pretože každá ďalšia minúta "ničnerobenia" nenávratne poškodzuje každú bunku v mozgu dieťaťa.

Účastníci kurzu si budú môcť prakticky skúsiť, spolu s lektorkou, manipuláciu s dieťatkom, polohy pri dojčení atď. na našich modeloch 


LEKTOR Mgr. Anastázia Furmanová s ukončeným VŠ vzdelaním v odbore pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo (r.2009), pôrodná asistentka, špecialistika, s licenciou na výkon samostatnej zdavotníckej praxe (licencia vydaná r.2006), s odbornou špecializáciou Starostlivosť o ženu a dieťa v rodine a komunite (získaná r. 2002), s výkonom certifikovanej činnosti PFP - Psychofyzická príprava na pôrod (od r.2004),  s výkonom certifikovanej činnosti - Profesionálna laktačná konzultantka (od r.2018), s dlhoročnými skúsenosťami získanými v ústavnej praxi na všetkých úsekoch gyn.-pôrodníckych  odd., v ambulantnej zložke obvodného gynekológa a príjmovej ambulancie GPO, s komunitnou zdravot..praxou v prirodzenom prostredí klientiek, sústavné vzdelávanie na medzinárodných a celoslovenských odborných konferenciách, seminároch, iných  vzdelávacích aktivitách, kurzoch...

PRIHLÁŠKA  Vyplnením registračného formulára umiestneným pod textom.Prosím však upresniť počet osôb a uviesť mená oboch účastníkov. Po úspešnej registrácii spätne obdržíte potvrdzujúci odkaz o prijatí a akceptácii vašej prihlášky. V prípade, že vám odpoveď nebola doručená do troch dní, kontaktujte opakovane, zaslaním vyplnených údajov z prihlasovacieho formulára mailom: info@porodnaasistencia.sk Ďakujem za pochopenie.

Doneste si, prosím, písacie potreby a zapisovací blok, okrem seba s dobrou náladou :-) Priamo na kurze bude možnosť si zaobstarať balónik, olej naza masáž hrádze a ostatné napomáhajúce prír.produkty. Zaujímavé info a články nájdete na facebook stránke

OBED je možnosť zabezpečiť v blízkych okolitých reštauráciách (Wimbach, Penzión a reštaurácia Stefani, či pizzeria/bagetteria (Pizza Tony, Al Baguette).Odporúčam si obed zabezpečiť osobnou objednávkou vopred.

POPLATOK Celý kurz (dve soboty) - 85 eur/pár, 73eur/osoba; Časť kurzu (jedna sobota) -  49 eur/pár, 42eur/osoba. Párom sa myslí budúca mamička o otecko dieťaťa. Páry, ktoré kurz VOP absolvovali v minulosti, majú pri opakovanej účasti 25% zľavu. Mini občerstenie v cene.

OZNAM  V prípade záujmu o individuálnu konzultáiciu po ukončení prednášok v deň kurzu prosím, nahlásiť voped mailom/telefonicky.  Ďakujem.

KONTAKT  0907 025 298, info@porodnaasistencia.sk

                                              Teším sa na príjemné stretnutie s vami! Ste vítaní smiley


 

Prihlasovacie  formuláre na Harmonický pôrod podľa výberu:

 

1.  4.5. 2019 Harmonický pôrod s radosťou

KURZ:
Vaše celé meno:
Vaša adresa:
Váš e-mail
Telefonický
kontakt:
Termín pôrodu
/vek dieťaťa:
Poznámky:

2.  22.6. 2019 Harmonický pôrod s radosťou

KURZ:
Vaše celé meno:
Vaša adresa:
Váš e-mail
Telefonický
kontakt:
Termín pôrodu
/vek dieťaťa:
Poznámky: